top of page

Please, fill in your booking details below.

Our reception will contact you shortly to confirm your booking. 

Book phòng

Xin quý khách vui lòng book phòng hoặc gọi điện thoại 0977063585 - 02973 990 779

Lễ tân Mỹ Lan sẽ trực tiếp liện hệ với bạn để xác nhận booking.

bottom of page