Please, fill in your booking details below.

Our reception will contact you shortly to confirm your booking. 

 

Xin quý khách vui lòng book phòng hoặc gọi điện thoại 0977063585 - 02973 990 779

Lễ tân Mỹ Lan sẽ trực tiếp liện hệ với bạn để xác nhận booking.